Πληροφοριες ΑΣΘΕΝΩΝ

Dr. Angulatos is dedicated to providing you with a pleasant visit and results that you’re proud to show off. Our office is ready to help you with questions about scheduling, οικονομική πολιτική και ασφάλεια, να κάνει το μέρος του τη διαδικασία όσο το δυνατόν απλούστερη.

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες από τη διοικητική πλευρά της πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των: